Zrównoważony Rozwój

SGSISO 9001Low EnergyVCA
Produkcja przyjazna dla środowiska
Zrównoważony rozwój

MAARS Poland jest firmą, która podejmuje wyzwanie zrównoważonego rozwoju. Zobowiązaliśmy się do zmniejszania naszego wpływu na środowisko. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że zasoby naturalne są ograniczone, a zatem musimy korzystać z nich ostrożnie i z rozwagą. Chcemy inspirować w tym kierunku innych, motywować ich do podobnej postawy oraz dzielić się wiedzą.

100% recykling
Cykl życia

Cykl życia naszych produktów – systemów ścian działowych – wynosi średnio 10 lat. W tym okresie ściany działowe są wykorzystywane ponownie co najmniej 5 razy.

Lakierowanie proszkowe

Stosujemy wyłącznie przyjazne dla środowiska lakierowanie proszkowe, rezygnując ze zwykłych lakierów.

Nowoczesne kleje

W procesie produkcyjnym używamy wyłącznie klejów na bazie wody.

Innowacja

MAARS nieustannie inwestuje w nowe technologie, tak aby produkcja była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. Włożyliśmy wiele pracy i wysiłku w stworzenie pierwszej „Eko-ściany działowej”.

Preferencja dla stali

Wolimy używać w naszych produktach elementów stalowych, ponieważ stal jest łatwiejsza do recyklingu niż aluminium.

Zrównoważona produkcja

Stale obniżamy zużycie energii w naszych fabrykach, stosując najbardziej efektywne procesy produkcyjne. Przestawiliśmy się na oświetlenie ledowe, a ścieki oczyszczamy na miejscu.

Emisja CO2

MAARS stosuje system wyrównania emisji dwutlenku węgla powstałych w procesach produkcyjnych.

Praktyki 5S

Aby nieustannie motywować naszych pracowników do pracy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, wdrożyliśmy Praktyki 5S. Oznaczają one stosowanie na co dzień dbałości o porządek w miejscu pracy i oszczędne gospodarowanie za pomocą: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Schludności oraz Samodyscypliny.

System Zarządzania Magazynem

Optymalizujemy procesy magazynowania, stosując System Zarządzania Magazynem (WMS). Pozwala on zwiększać efektywność, dokładność i niezawodność funkcjonowania magazynów firmy.